انتشار شعر از شهر گذشت سروده ی فرشید خیرآبادی در روزنامه آفتاب یزد


روزنامه «آفتاب یزد» منتشر کرد:

شعر « از شهر گذشت »

سروده ی : « فرشید خیرآبادی »

مورخ  ۱۴  آذر  ۱۳۹۶

https://goo.gl/4oQc6m

Advertisements

انتشارمقاله شبکه اجتماعی با کاربرد فرهنگی در روزنامه ابتکار


انتشار مقاله « شبکه اجتماعی با کاربرد فرهنگی گودریدز Goodreads »

در روزنامه «ابتکار»

مورخ ۱۴ آذر ۱۳۹۶
https://goo.gl/bcy9zW

انتشار شعر از شهر گذشت سروده ی فرشید خیرآبادی در کانون نویسندگان ایران


شعر « از شهر گذشت » سروده ی « فرشید خیرآبادی »

در «  کانون نویسندگان ایران در تبعید » منتشر شد

https://goo.gl/b8C5wX

طرز تهیه هات چاکلت – شیرینی فروشی


http://dessert.shirinifoorooshi.ir/hot-chocolate/

پخت انواع کیک و شیرینی تر و شیرینی کرمدار – برند شیرینی فروشی


🎂🍰🍮🍱

پخت انواع کیک و شیرینی تر و شیرینی ژله ار – برند شیرینی فروشی

http://Pastry.Shirinifoorooshi.ir

 از سایت دیدن کنید.

🎂🍰🍮🍱